16 Μαρτίου 2015

Συνεχής βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση των τρόπων κατασκευής, ο σύγχρονος εξοπλισμός αλλά και η αναζήτηση πρωτοτυπων προϊόντων στο χώρο των μεταλλικών αντικειμένων, αποτελούν τη βάση για το πλέον επόμενο μας βήμα: METALICO.

Read More